Prázdne polia Chorvátskeho Grobu začínajú vypĺňať nové investície. Finančníci z J&T do územia nalejú milióny

Prázdne polia Chorvátskeho Grobu začínajú vypĺňať nové investície. Finančníci z J&T do územia nalejú milióny

Slovensko sa pomaly začína rozrastať o nové investície. Okrem výroby automobilov a známych obchodných gigantov na prázdne polia popri diaľniciach pribúdajú aj rôzne logistické či kancelárske projekty. Jedným z dôvodov je dlhodobo ubúdajúci počet voľných parciel, ktoré investorom zužujú možnosti výberu. Aj napriek tomu sa však nájde ešte pár voľných území – a o to väčšiu majú výhodu, keď sa pri nich už nachádzajú obytné zóny. 

70 miliónov za sklad

Zámer od akciovky s názvom Invest 31-land Triblavina ráta s vybudovaním logistickej haly, určenej na skladovanie elektrospotrebičov, audio-video techniky, domácich spotrebičov, kancelárskych potrieb, počítačov či iného spotrebného tovaru. Okrem distribúcie či ľahkej výroby a montáže však budú v objekte situované aj administratívne priestory spolu so sociálnym, s hygienickým, technickým a technologickým zázemím. 

Projekt vyrastie na desiatich parcelách, nachádzajúcich sa na katastrálnych územiach Chorvátsky Grob a Bernolákovo. Z južnej strany pozemky ohraničuje diaľnica D1. V blízkosti sa nachádza aj známa fastfoodová prevádzka McDonald‘s. 

VIZUALIZÁCIA: EIA/INVEST 31-land Triblavina, a. s.
VIZUALIZÁCIA: EIA/INVEST 31-land Triblavina, a. s.

Okrem distribúcie či ľahkej výroby a montáže budú v objekte situované aj administratívne priestory spolu so sociálnym, s hygienickým, technickým a technologickým zázemím. 

Hala je na pozemku umiestnená vo východno-západnom smere, súbežne s diaľnicou D1. Vjazd do areálu je naplánovaný v severovýchodnom a severozápadnom nároží pozemku. V tomto mieste budú napojené na navrhovanú príjazdovú cestu, ktorá bude pokračovať po Triblavinskú cestu a kruhovú križovatku.

Areál haly cieli na systém BREEAM Very Good, ktorý hodnotí kvalitu a udržateľnosť stavieb v rámci širších ekonomicko-ekologických aj spoločenských vzťahov. Investor v zámere tvrdí, že návrh haly rešpektuje danosti lokality, zohľadňuje výškové členenie jestvujúceho terénu a prispôsobuje sa mu výškovým osadením stavby. 

So začiatkom výstavby investor ráta v druhom kvartáli budúceho roka, pričom ukončiť by sa mala o rok neskôr. 

Celkové náklady na realizáciu vzhľadom na pohyblivosť cien vstupov budú stanovené v neskorších štádiách procesu výstavby. Aktuálne však investor ráta so sumou približne 70 miliónov eur. S financovaním však firma nebude mať problém.

Z bankovníctva do logistiky

Spomínaná akciovka INVEST 31-land Triblavina patrí do otvoreného podielového fondu 365.invest Capital FKI o.p.f., ktorý je spravovaný správcovskou spoločnosťou 365.invest. Fond investuje peniaze kvalifikovaných investorov do realitných projektov prostredníctvom realitných a projektových spoločností, akou je aj Invest 31.

Juraj Bielik je predsedom predstavenstva uvedenej spoločnosti, a zároveň je členom predstavenstva za oblasť riadenia investícií špeciálnych fondov nehnuteľností a portfólio manažmentu správcovskej spoločnosti 365.invest, ktorá patrí do skupiny 365.bank.

Bielik do spoločnosti nastúpil ešte v decembri 2020, predtým viac ako päť rokov pôsobil ako riaditeľ pre dlh a štruktúrované financie v rámci strednej a východnej Európy spoločnosti CBRE, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v sektore komerčných nehnuteľností a investícií.

V zámere sa spomína aj pripojovacia cesta, ktorá tvorí prepojenie medzi miestnou cestou na komunikáciu Triblavinská v časti Čierna Voda, ktorá spadá pod Chorvátsky Grob, a okružnou križovatkou na komunikáciu, ktorá je súčasťou obrovskej rezidenčnej zóny Park City Living developera Starland. 

Miestne cesty tejto stavby tvoria prepojenie ulice Javorová aleja s okružnou križovatkou na ceste II/127. Cesty Starland sú v súčasnosti v povoľovacom konaní a následne v procese realizácie.

Polyfunkčný projekt v katastri Chorvátskeho Grobu vytvorí novú štvrť s občianskou vybavenosťou, so školami, s obchodnými prevádzkami a verejnými priestormi. Projekt však pôvodne v roku 2021 predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie česká spoločnosť Alizé Property. Podľa informácií z databázy FOAF akciovka vznikla ešte v roku 2018 pod pôvodným názvom Forespo Reality 13.

Logistický projekt v budúcnosti doplní aj nová zóna. VIZUALIZÁCIA: parkcity.sk 
Logistický projekt v budúcnosti doplní aj nová zóna. VIZUALIZÁCIA: parkcity.sk 

Juraj Bielik ako predseda predstavenstva figuruje vo viacerých spoločnostiach, ktorých spoločným menovateľom je, že patria do niektorého z realitných fondov spravovaných 365.invest. 

Rovnako jeho meno figuruje aj v niekoľkých akciovkách, ktoré sú spájané so známymi projektmi Eurovea City East Tower, River Park, Green Atrium či Westend Gate. 

Nezastavané územie má rozlohu takmer 290-tisíc štvorcových metrov a nachádza sa v juhozápadnej časti Chorvátskeho Grobu, južne od existujúcej zástavby v obci a severne od hospodárskeho areálu v lokalite Triblavina. Firma s ukončením celej výstavby ráta v roku 2026. 

Zdroj: hnonline.sk