Rakúske Kittsee ponúka ideálnu polohu pre logistický park

Rakúske Kittsee ponúka ideálnu polohu pre logistický park

Rakúsku obec Kittsee mnohí Slováci predovšetkým poznajú vďaka výhodným nákupom v miestnych supermarketoch. Jej ideálna poloha ju však predurčuje aj na priemyselné aktivity. Kittsee leží v okrese Neusiedl am See, v bezprostrednej blízkosti bratislavských mestských častí Petržalka a Jarovce. Nachádza sa v pohraničnom trojuholníku Slovenskej republiky, Maďarska a Rakúska.

Logistik Park Kittsee sa nachádza v okrajovej časti obce v bezprostrednej blízkosti nákupného centra s priamym napojením na rakúsku diaľnicu A6. „Výhľadovo je táto lokalita určená pre výstavbu skladových objektov a objektov ľahkej výroby, pričom už teraz sa stáva miestom niekoľkých firemných sídel s potenciálom ďalšieho rastu,“ vysvetľuje developerská spoločnosť ZV LOGISTIK PARK.

Navrhované objekty, logisticko-výrobné haly, majú slúžiť pre skladovanie a produkciu rôzneho sortimentu produktov v procese ľahkej výroby, ktoré budú predmetom obchodnej alebo inej činnosti budúceho užívateľa, resp. nájomcu, haly. „V juhozápadnej časti pozemku haly 01 sa nachádzajú existujúce vedenia inžinierskych sietí, ktoré budú slúžiť ako zdroj médií pre jednotlivé haly a celý park. Vlastné prípojky objektov a infraštruktúra areálu bude riešená etapovite podľa rozsahu a harmonogramu výstavby logistického parku,“ tvrdí developer.

Logistik Park Kitsee počíta s tromi halami. Prvá má byť najväčšia s prenajímateľnou plochou 47 800 metrov štvorcových, druhá hala ponúkne 15 300 metrov štvorcových a tretia 7 100 metrov štvorcových. Predmetné parcely sú dopravne napojené priamo z cesty I. triedy č. 50 a prístupné sieťou vlastných vnútroareálových komunikácií. V jednotlivých areáloch je riešené vlastné parkovanie pre zamestnancova nákladné automobily, ktoré je možné v prípade požiadavky klienta pomerovo upraviť ale zredukovať. 

Keďže logistický park sa nachádza v susednom Rakúsku, niektorí investori majú obavy zo zvýšených nákladov na pracovné sily. Tie však nie sú opodstatnené. Podľa údajov, ktoré priniesla spoločnosť Auditorea, sú náklady podobné „Pri hrubej ročnej mzde vo výške 20 000 eur predstavujú náklady zamestnávateľa na Slovensku 27 040 eur, pričom v Rakúsku je to menej, a to 25 994 eur. Dokonca výsledný čistá mzda je vyššia u rakúskeho zamestnanca,“ vysvetľuje spoločnosť Auditorea. 

Projekt má podporu miestnych autorít i vedenia spolkovej republiky Burgenland, ktoré vidí veľký potenciál v priemyselnom rozvoji oblasti. „V spolupráci so Službou trhu práce a vládou Burgenlandu môžeme poskytnúť špeciálnu podporu pri nábore a školení zamestnancov. Asi 11 000 ľudí z tejto oblasti denne dochádza do Viedne a je tu asi 1500 nezamestnaných. Nebol by teda problém zamestnať v krátkom čase potrebné pracovné sily,“ vysvetľuje Bruno Kracher, CEO spoločnosti Wirtschaftsagentur Burgenland. Táto agentúra dokonca dokáže pomôcť i pri sťahovaní firmy, sprostredkovaní kontaktov či pri vybavovaní grantov, ktoré sú pre firmy podnikajúce v spolkovej krajine Burgenland veľmi zaujímavé. Oplatí na spomenúť napr. investície do stavieb a zariadení, investície do výskumu a vývoja či investície do kvalifikácie zamestnancov.

Čo sa týka investície do výstavby a vybavenia, do základu pre dotácie je možné zahrnúť náklady na budovy, náklady na plánovanie, investičné náklady na stroje a technickú infraštruktúru, vybavenie či náklady na školenie. Individuálna suma dotácií poskytnutých na jeden projekt na investície do stavieb a vybavenia môže byť spolu až do maximálnej výšky 10 % hodnoty projektu pre veľké podniky a do maximálnej výšky 20 % pre malé a stredné podniky.

Zdroj: logistikadnes.sk