Kittsee logistik park

Kittsee logistik park

Rakúska obec Kittsee sa nachádza v okrese Neusiedl am See. Leží v pohraničnom trojuholníku Slovenska, Maďarska a Rakúska, čo túto lokalitu predurčuje k priemyselným aktivitám. Práve preto tu vznikol Logistický Park Kittssee, ktorý má výborné napojenie na rakúsku diaľnicu A6.

Park ráta s výstavbou skladových objektov a objektov ľahkej výroby, pričom už teraz sa stáva miestom niekoľkých firemných sídiel s potenciálom ďalšieho rastu. Ideálna poloha poskytuje logistickému parku veľkú strategickú výhodu a výbornú dostupnosť hlavných cestných ťahov. Logistický Park Kittsee počíta s tromi halami. Prvá má byť najväčšia s prenajímateľnou plochou 47 800 m2, druhá hala ponúkne 15 300 m2 a tretia 7 100 m2. Celý areál má zavedené inžinierske siete a predmetné parcely sú dopravne napojené priamo z cesty I. triedy č. 50 a prístupné sieťou vlastných vnútroareálových komunikácií. V jednotlivých areáloch je riešené aj vlastné parkovanie pre zamestnancov a nákladné automobily, ktoré možno v prípade požiadavky klienta pomerovo upraviť či zredukovať.

Máme právoplatné stavebné povolenie od januára 2023.

Fotogaléria