Skylife

Skylife

Reštrukturalizácia a správa priemyselného areálu (Brownfieldu) spoločnosti Skylife s.r.o., situovaného v lokalite Malacky. Hnedú zónu sme vyčistili, areál upratali od záťaží a pozemky pripravili na ich novú funkciu. Prebehla rekonštrukcia a následný prenájom i správa výrobnej haly o veľkosti cca 14.000 m2 spoločnostiam ako HSF, Forbo Siegling a FROMM.

Fotogaléria