VGP Park Zvolen

VGP Park Zvolen

Sprostredkovanie predaja pozemkov vo Zvolene. V tomto prípade sme priniesli kupujúceho na 10ha, a to spoločnosť VGP, ktorá je významným medzinárodným hráčom v oblasti developmentu skladov a logistických hál.

Park sa nachádza na severo-západnej strane mesta Zvolen, cca. 1,4 km od rýchlostnej cesty R1 Bratislava – Zvolen, s priamym vstupom na cestu prvej triedy I/66 Zvolen – Banská Bystrica. Vďaka svojej polohe uprostred tranzitných koridorov, je Zvolen strategickým bodom pre cestnú dopravu a tiež dôležitým železnižným uzlom na Slovensku. Park je umiestnený v blízkosti závodu Continental a existujúcej maloobchodnej a logistickej zóny s dobrým napojením na hromadnú dopravu. Potenciál lokality je znásobený blízkosťou letiska Sliač. Mesto Zvolen má 43,000 obyvateľov, zatiaľ čo širšia oblasť Zvolen – Banská Bystrica je domovom pre viac ako 150,000 obyvateľov. S viacerými strednými odbornými školami a Technickou univerzitou vo Zvolene, región ponúka vysoko-kvalifikovanú pracovnú silu.

Fotogaléria