Vinohrady Devín

Vinohrady Devín

Akvizícia a príprava pozemkov v obci Devín, neďaleko Bratislavy, ktoré sa rozprestierajú na juhozápadnom úpätí Malých Karpát nad sútokom riek Dunaj a Morava, pre vinársku usadlosť a výsadbu vinohradov. Na území o veľkosti cca 17 hektárov prebehol výkup mnohých menších pozemkov, ich majetkovo-právne vysporiadanie a následné sceľovanie. Aktuálne sa tam nachádzajú hektáre vinohradov s vinárstvom a súkromnou usadlosťou Chateau Devín, ktoré produkuje víno pod vlastnou značkou Zlatý roh. Kvôli rozširovaniu vinohradov sa aj do dnešných dní dokupujú jednotlivé pozemky v okolí.