Výkup pozemkov v Devínskej Novej Vsi

Výkup pozemkov v Devínskej Novej Vsi

Výkup pozemkov v mestskej časti Devínska Nová Ves v Bratislave pre súkromného investora.

Z oblasti, kde sa nachádzali len polia a slizoviská vzniklo nové usporiadanie katastrálnej mapy. Zastrešili sme výkupy pozemkov o veľkosti cca 15 hektárov, ich majetkovo-právne vysporiadanie a následné sceľovanie. Na území už prebehli pozemkové úpravy a je pripravený nový územný plán k výstavbe, ktorú aktuálne prevzal developer. 

Fotogaléria